Over ons

Op onze locatie Aventurijn, gevestigd aan de Hatertseweg 400 te Nijmegen, brengen we leren en werken samen. Aventurijn is een VSO school, waarbij op onze locatie cluster 4 leerlingen het onderwijstraject VMBO-B/K volgen (diplomagerichte leerroute). Verder hebben wij ook een arbeidsgerichte leerroute, waarbij het doel vooral is om deze leerlingen klaar te stomen om goed te kunnen participeren op de toekomstige arbeidsmarkt.

Vanuit bovenstaande visie is de gedachte ontstaan om een leer- & werkwinkel op Aventurijn te starten. Doordat we insteken op het ontwikkelen van diverse arbeidscompetenties kunnen we onze leerlingen voorbereiden op de toekomst. Het doel is om deze leerlingen in staat te stellen om zich goed te kunnen profileren, te kunnen participeren op de arbeidsmarkt of beter voorbereid te zijn op hun vervolgtraject opleiding. We werken competentie- en talentgericht om het maximale te bereiken.

In onze leer- & werkwinkel Shop@venturijn verkopen we producten die door onze leerlingen zijn gemaakt tijdens praktijklessen. Ook kun je hier terecht voor een kopje koffie, thee of een door leerlingen gebakken stukje taart. Je kunt geholpen worden door een van onze leerlingen die stage loopt in de winkel. De winkel biedt namelijk stageplekken voor leerlingen zodat zij in een veilige omgeving kunnen oefenen in de praktijk.

Nog een belangrijke reden om deze leer- & werkwinkel te starten is om “de buurt” kennis te laten maken met onze school, waar wij voor staan én ons gedachtegoed. Maar vooral wat de kwaliteiten zijn van onze leerlingen. Vol trots presenteren wij dan ook de leer-werkwinkel Shop@venturijn.

Voor meer informatie over onze school verwijzen wij u graag naar onze website: www.kristallis.nl

Openingstijden: ma, wo, vr 09.30 - 13.30 Locatie: Hatertseweg 400, 6533GV Nijmegen
Het ruilen van kleding is GRATIS. De producten die gemaakt zijn door onze leerlingen kun je alleen contant betalen.

Created with Mobirise - Get more